Vi har problem med vår telefonväxel.

Det enda numret som kan hanteras är för tillfället + 46 (0)381 201 80.
Ni kan nå oss via mejl eller mobiltelefon.

Vår teleoperatör felsöker problemet.

Vi vill informera er om att vi har planerat produktionsavbrott för underhållsarbeten mellan veckorna 28-31. Under den tiden är det begränsad tillgänglighet till vår telefonväxel och personal.

Hållbarhet och framtid

Ett väl fungerande miljö- och hållbarhetsarbete är idag en förutsättning för ett sunt och modernt företagande. För oss har det länge varit en självklarhet och vi är övertygade om att vi helt enkelt inte blivit 350 år om vi inte hade arbetat med hållbarhet på ett genomtänkt vis.

För oss är det en självklarhet att sträva efter en så liten påverkan på miljön som möjligt. Kanske är det vårt småländska arv, men för oss handlar hållbarhet om att hushålla med resurser och om att vara varsam med vår miljö och med våra medarbetare.

Vi tror på att ett sunt förhållningssätt till hållbarhet – både i vår direkta närhet och globalt – skapar möjligheter för människor, vår natur och för vår utveckling. För oss är det en självklarhet att värna lokala värden och vi vill stå för ett ansvarsfullt företagande, både som arbetsgivare och producent. En viktig del i detta är att vi också vill vara med och bidra till traktens fortlevnad. I praktiken räcker det också att lyfta blicken för att se att vi har en miljö värd att ta hand om. Bruzaholms Bruk är beläget i en unik bruksmiljö, vid kanten av skogen, alldeles intill vattnet och med sanden som ett arbetsredskap.