Egna och anpassade produkter

Vårt sortiment bygger på våra kunders specifika behov och det mesta av vårt gods gjuts utifrån varje beställning, projekt och behov.

Unika produkter och långa samarbeten

Vi arbetar utifrån en egen arbetsprocess som följer varje uppdrag och projekt genom hela kedjan från konstruktion till färdig leverans. Vi ser våra kunder som samarbetspartners och vill gärna ha en nära relation och arbeta tillsammans under lång tid. Det ger oss unika möjligheter att utveckla produktlösningar och gjutgods tillsammans. Inte sällan är vi med redan i ett tidigt skede, vid innovations- och produktutvecklingsstadiet och det är då som vi kommer till vår fulla rätt.

Välkommen till oss på Bruzaholms Bruk!